Reiki

Vad är reiki?  det är vad det betyder. Ordet reiki är japanskt.

Rei (besjälad, andlig, universell) Ki (Livsenergi)

Reiki är andlig healing, Reiki är energi och jag är reikiförmedlare skulle man kunna säga. 

Reiki i sin nuvarande form kommer från Japan men har tusenåriga rötter i Tibet. Och oavsett om man är spirituellt lagd eller vetenskapligt lagd behöver man inte tro på det för att det skall fungera. Reikin  är villkorslös och kräver inget tillbaka, man behöver inte förklara.

 

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid smärta och stress, både fysisk och psykisk. Reikin jobbar med kroppens egna läkningprocesser och fyller på energiförrådet.

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar både fysiskt, mentalt och emotionellt. Fungerar stressreducerande och ökar välbefinnandet. Listan kan göras lång. Reiki botar inte allt, men ses som ett utmärkt komplement till andra behandlingsformer. 

Våran kropp och vårat psyke har en lösning på våra problem, den har en strategi för det mesta, men i dagens moderna samhälle med stress och högt tempo är det lätt att man tappar tillgången till den. Reikin tillför inget nytt utan hjälper kroppen att på naturlig väg läka själv. 

Reikin fungerar även bra på djur och till och med växter.

 

Reiki är godkänt som rehabiliterande friskvård av skatteverket och det innebär att om du har "friskvårdspeng" via arbetet så kan du använda dem på reikibehandlingar.

 

Hur fungerar Reiki?

Jag har en lite tråkig likelse men som beskriver hur reikin fungerar i våra energier. Föreställ dig att du är en dator och vårat minne fungerar lite som cacheminnet i datorn, när det är fullt i temporary internet files med cookies, log filer mm. som jag tycker motsvarar "minnen" från vardagen och livet, så står bara datorn och tänker, uppkopplingen blir seg och det tar lång tid att surfa på nätet, och datan hänger sig hela tiden. Då brukar de flesta köra sitt virusprogram eller göra en Diskrensning och defragmentering, så blir datorn pigg igen. Reikin är virusprogrammet eller administrationsverktyget som lägger rätt fil på rätt plats och rensar i våra energier.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. 

Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

När man ger reiki, tillför man egentligen inte nåt nytt, utan kroppen får en liten energiskjuts för och kan trigga i gång själens egen strategi för en naturlig utläkning. 

 

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod

Som går ut på att kropp och själ är i balans. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Det kan till och med vara så att de "problemet och smärtan " inte sitter på  samma ställe.

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. 

Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i "lägre" energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet, men kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård. Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, såsom i exempelvis USA, Storbritannien och Frankrike.

Reiki energin är bra för hela nervsystemet och ofta reagerar nerverna vid behandlingar genom ryckningar och spänningar i kroppen, då vet man att energierna jobbar.

Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång.

Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv. 

Det betyder inte att Reiki kan bota allt. Däremot kan det ökade välbefinnandet göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen.

Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor.

Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem. Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.

 

Om du vill ha Reiki av mig...

Ger jag helkroppsbehandlingar, 60 eller 90 minuter. Under din behandling ligger du bekvämt på en reikibänk/massagebänk med filt, då de flesta börjar frysa lite. Det är bra med lite bekväma mjuka kläder men inget måste. Det är viktigt att man inte är rädd att fråga om man känner sig osäker, och då är det viktigt att man frågar innan, under själva healingen pratar vi inte.

De flesta känner healingen, då healingenergin är varm och behaglig. Alla upplever healing olika. Men de flesta somnar och kopplar av ordentligt en bit in i behandlingen. Vissa upplever att de lossnar lite från kroppen och tappar kroppsuppfattningen. Ingen behandling är sig lik utan kan både kännas och upplevas olika varje gång fast det är samma individ som behandlas.

 

Distanshealing

Distans healing fungerar nästan likadant och ibland så kan det vara lättare att slappna av om man provar reiki på distans först, helst om man är lite nervös inför att prova nåt nytt. Hos mig kan du inte boka distanshealing i Bokningsystemet, utan då får man ringa och boka en tid.

 

Sök läkarhjälp!
Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand, och vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Reikin omfattas av patiensäkerhetslagen.

Jag som jobbar med  Alternativa behandlingsmetoder jobbar efter Patientsäkerhetslagen (2010:659) som efterträdde kvacksalverilagen 1999

Det innebär att vi inte får:

  • behandla smittsamma sjukdomar upptagna i smittskyddslagen (till exempel HIV och tuberkulos)
  • behandla cancer, diabetes och epilepsi
  • behandla sjukliga tillstånd i samband med graviditet och förlossning
  • använda allmänbedövning(sövning), lokalbedövning genom injektion eller hypnos innan undersökning eller behandling
  • använda radiologiska metoder (röntgen eller medicinsk strålning)
  • undersöka eller behandla barn under 8 år
  • utan personlig undersökning lämna skriftliga råd eller anvisningar om behandling
  • prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser

 

Kurser i Reiki, Usui Shiki Ryoho & HOLY FIRE® III(V)

 

Hos mig kan du även utbilda dig i Reiki. Reikin är inte bara en behandlingsform utan även ett bra komplement i andra former.

Det är en underbar form för självläkning.

I kurserna får man en fördjupad insikt i reikins energier.

Reikin är inte bara en behandlingsform utan även ett personlighetsutvecklande verktyg för att nå sina egna personliga mål och självförverkligande. Det är ett  bra verktyg för att komma i harmoni med sig själv och skapa balans i sitt liv.

När man blir en healer så får man jobba nära universella principer och energier, att i samma stund som du ger någon healing får även du healing, det ger bra effekt med en vacker tanke. 

Vi utökar vårat medvetande och kapitulerar inför det som är större än vi och då börjar vi växa och utvecklas.

Om man har gått runt i sitt liv och haft en frustration över livet som säger " det måste vara mer än så här?" , kroppen och själen är inte på samma ställe, då är  reiki ett bra sätt att komma vidare.

Läs vidare under fliken Kurser för att se kursernas indelning och pris.

Är cerifierad av komplementärmedicinska förbundet. Innehar Ansvarförsäkring

Reiki

Fördelarna med Reiki är många och listan kan göras lång, den är ett utmärkt komplement till återhämtning och lösgör mycket spänningar som gör att kroppen känns tung och energilös!