Usui Shiki Ryoho Reiki

Reikisystemet som skapades av Dr Mikao Usui i början av 1900-talet.

Mikao Usui utvecklade detta s.k Reikisystem, det är många som tolkar det som att Usui Sensei var upphovsmannen till Reikin, men vid nogrannare efterforskning så fanns det minst 4 andra Reikiutövare innan Usui Sensei utvecklade sin stil.

Reiki betyder lite förenklat översatt Universums livsenergi.

Det Usui Mikao gjorde var att han utvecklade en stil som han sedan lärde ut och som blev en världsomfattande kunskap. 

Reiki har alltid funnits, den är som gravitation, bara för att vi vet att den finns har vi inte uppfunnit den, vi förstår ju heller inte riktigt hur gravitationen fungerar fullt ut, och man behöver inte tro på den för att den skall fungera.

Det är så det fungerar med naturlagar och dess krafter. Och att arbeta med Ki är ingen ny kunskap utan snarare en kunskap som funnit i tusentals år.

De forna Egyptierna använde "Sekhem" som betyder Universums Livsenergi på Egyptiska.

Usui Sensei föddes den 15 Augusti 1865. Usui var en utbildad och berest man som både besökte USA och Europa.

1922 i Mars hade Usui Sensei sin mystiska upplevelse på Berget Kurama Yama i Japan som resulterade i just denna Reiki form. Han intention var inte att upptäcka en helande metod, utan att få uppleva An-shin-ritsu-mei, vilket är en sorts Upplysning samt botgöring genom fasta och meditation. På den 21:a dagen kom Reiki upplevelsen till honom.

Berget Kurama Yama är en stark energi ande och en stark energiplats där det finns många tempel som legat där sedan urminnes tider, det är endast innevånarna som varierar, det är flera kulturer som huserat i dessa berg och byggt på varandra och det kan vara svårt att hitta reikins verkliga ursprungliga kunskap då den alltid verkar ha bebott bergen under olika namn.

Denna form har sin botten den japanska shamamismen ”shinto” samt buddismen, givetvis finns det en traditionell prägel från landet där den uppkom.

I den här formen så lär man ut Reikin på det traditionella sättet och utför Initieringar på sina elever, det innebär att Usui Reikin har ett släktträd, där Läraren/Reikimastern blir kanalen för Reikienergin när den förmedlas vidare till eleven.

Usui Reikin är väldigt bunden till den Japanska traditionen och den lärs fortfarande ut idag. De flesta Reiki grenar /metoder har utvecklats utifrån detta Reikisystem. Även om den versionen som vi känner till här i väst har sin egen särprägel, utifrån våra kulturella skillnader och behov.

Usui Shiki Ryoho Reiki Lärs ut i 3-4 steg.

  1. Shoden
  2. Okuden
  3. Shinpiden

Den som har påverkat reikins framfart mest här i Västvärlden är William Lee Rand, sedan 1989 har han lärt ut Reiki på heltid och undervisat i USA och i andra länder över hela världen. Han är även den som tagit täten i Reikins utveckling och utvecklat några nya metoder, som Usui Holy Fire® 2014 och Usui/tibetan Karuna ® Reiki 1994-95

 

Dr Mikao Usui (Usui Sensei).

Dr. Churijo Hayashi

Mrs Hawayo Takata