Tarot, 78 "memes" of life

Tarotkorten tar sin början i italien på 1400 talet och man tror att dem har sitt ursprung i kortpel som Trionfi och Tarocchi.

Den äldsta bevarade leken kallas Visconti -Sforza och man vet inte exakt när korten tillverkades, korten var handmålade och förgyllda, korten togs fram på uppdrag av Filippo Maria Visconti, greven av Milano och tillverkades i en begränsad upplaga.

Dessa kort utgör nyckeln till det som senare blev arketyperna i Tarot. Senare lekar togs fram och från Italien tog dem sig vidare till Frankrike, så de äldsta lekarna som finns bevarede är från italien och Frankrike.

Tarot blev populärt i dem förnämaste kretsarna, i en tid där häxor brändes på bål, just därför kan det vara lite svårt att datera kortens ursprung, då det betraktades som farligt att öppet hålla på med kortspel, pga Kyrkans inställning. Det var nämligen förbjudet att bara spela kort och antagligen mycket värre att hålla på med Spådom.

Tarot utvecklades sakta under  hundratals år och i början av 1900-talet (1909) så gav den hemliga hermetiska ordern The Golden dawn ut den leken som fortfarande används mest idag, the Raider Waite-Smith Deck, där symboliken är framtagen av Arthur Edward Waite och är Illustrerad av Pamela Colman Smith. Nästan Alla Tarotlekar idag använder sig av Waite-Smith Systemet.

Näst efter Waite-Smith leken så kommer Thoth leken, som är utformad av Aleister Crowley och illustrerades av Lady Freida Harris, den den gavs ut först 1971, 28 år efter Crowleys bortgång. 


 

Tarotkort är något som fortfarande kan verka lite skrämmande för vissa. Men tarot är ett utmärkt hjälpmedel för att förstå livet och sig själv som person.

Dem 78 tarotkortken representerar, vad jag skulle vilja kalla utvecklingsfaser, 78 tillstånd i vårt medvetande som är beskrivna med numerologi, element, astrologi, filosofi, mystik, arketyper och en beskrivande bild. 

Tarot är intimt sammankopplat med livets träd i den Kabbalistiska mystiken samt Astrologi. Det finns gott om skolor/grenar i Tarot som lär ut olika tekniker och det gäller att hitta sin gren eller så lånar man lite av alla. Men alla dessa grenar är förenade på ett eller annat sätt men främst genom korten med sin symbolik.

Korten representerar olika faser i livet och de energier som omger oss just nu och kan på så vis vägleda oss genom svårigheter, Tarot används idag både för personlig och själslig utveckling.

Många skräms av kort som Death, the Devil, Tornet etc. men korten i sig betyder oftast inte det dem heter utan är oftast sammankopplade med transformationer i vårt inre och yttre liv. Tyvärr har korten fått tråkiga biroller i skräckfilmer som bidragit till en hel del missuppfattningar kring Tarot.

Ofta associerar man Tarot med spådom, men det är bara en liten del av tarotkortens funktion, Tarotkortens sanna funktion faller på plats när vi änvänder dem i ett utvecklande syfte.

Visst kan man få en glimt av framtiden men poängen är väl att vi skall skapa våran egen framtid och styra den i den riktningen vi vill, framtiden är i ständig rörelse. Om man förstår att nyckeln finns i den egna personliga utvecklingen, då förstår man den sanna kraften i Tarot.


 

"Döden" från Visconti-Sforza 

"The Fools journey" an infinite loop! Rider Waite-Smith, är den mest använda Tarotleken, den har sitt ursprung i The Golden Dawn och är illustrerad av Pamela Coleman Smith och gavs ut år 1909.

Tarot skådar in Under ytan......

Med hjälp av tarotkorten kan den "medvetna" delen av dig kika in i det "undemedvetna". På bilden så kan man se att den undermedvetna delen av Isberget består av ca 90 % av ditt medvetande. Du kan enbart ha/utöva inflytande över det du medveten om. Inom Tarot finns det lite olika "grenar" där man riktar in sig på lite olika nivåer en av dem "grenarna" är Jungiansk Tarot, sen har vi Symbolonleken som som gräver lite extra djupt. Det viktiga är att studera sin lek, lära sig dess språk.

För mig är Tarot Andlig psykologi, den berör dig på djupet och kan gräva fram det som behöver läkas inom dig, samtidigt som det är roligt och spännande att upptäcka att korten faktist kommunicer med dig.

Det kan vara oerhört svårt att navelskäda sig själv och se sina svagheter för vad dem är, men med Tarotkorten får man en viss distans till problemet när man lägger ut problemet på bordet och kan studera det lite mer objektivt, på det viset så blir det ofta lättare att bemöta i sig själv och närma sig känslor och minnen på ett mer kontrollerat sätt.

Alla har vi så kallade "blind spots", den där "hemma blindheten" som vi utvecklar i rutiner, miljöer men även i oss själva när vi  tvingas/väljer att vara i samma beteendemönster under långa perioder.

Standard frågan är ofta "när kommer jag träffa mannen/kvinnan i mitt liv"? Frågan borde vara när är jag redo att Träffa den Rätte? Vad behöver jag uppnä med mig själv för att prestera de resultat jag vill ha i livet?

Det är mer vanligt än ovanligt att att man frågar efter saker man fortfarande inte kan hantera i sitt liv. Att formulera rätt frågor är viktigt för att få korrekta och bra svar. 

Hur hanterar "jag" det här problemet? varför hamnar just jag i dessa situationer?

Tarot handlar om sjävkännedom och trancendens och bjuder in till en fantastisk resa för den som vill åka med.

 


 

Om man lite grovt delar in med vetandet i ditt medvetande i  2 delar. Det "Medvetna" och det "Undermedvetna" så om dessa två delar (inte riktigt lika stora) hamnar i obalans så blir det även obalans i  livet och problemen hopar sig i vardagen. Med tarotkorten kan man åskådliggöra den omedvetna delen och på så vis återfå balans.